Bonnier fastigheter

Hemmaplan satsar på utveckling av Gottsunda Centrum

2022-05-09

Fastighets AB Hemmaplan (”Hemmaplan”) förvärvar Gottsunda Centrum i Uppsala från Uppsala Stadshus AB för ett fastighetsvärde om 515 miljoner kronor. I samverkansavtalet med Uppsala kommun ingår att se till att fortsätta utveckla Gottsunda i nära samverkan med Uppsala kommun. Hemmaplans ambition är bland annat att skapa fler mötesplatser, satsa på lokala entreprenörer och erbjuda ett bredare mat- och restaurangutbud för ett mer levande centrum.

Gottsunda centrum byggdes 1974. Mellan 2009 och 2020 gjordes omfattande om- och tillbyggnader och idag omfattar lokalerna 29 000 kvadratmeter. Här finns 70 hyresgäster, bland annat butiker, restauranger, bibliotek, vårdcentral, tandläkare med mer.

Hemmaplan som lanserades av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate i juli 2021 investerar i och utvecklar centrumfastigheter i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar för att därigenom driva positiv samhällsutveckling. Bolaget äger i dag Rosengård Centrum tillsammans med Fastighets AB Trianon.

Formellt beslut om Hemmaplans förvärv av Gottsunda Centrum sker den 11 maj 2022, vid kommunstyrelsens godkännande. Tillträde sker den 1 juli.

Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan: 

”Vi ser fram emot att få vara med och utveckla Gottsunda genom Gottsunda Centrum, tillsammans med Uppsala kommun, andra lokala aktörer och framförallt människor som bor och är verksamma i Gottsunda. Vi vill utgöra en samverkande kraft för att stärka områdets utveckling, för att Gottsunda Centrum ska bli en central mötesplats med mat, idrott och kultur i fokus, och där vi kan skapa momentum för lokala entreprenörer att växa."

Tomas Hermansson, vd på Bonnier Fastigheter: 

”Vår målsättning med investeringen i Gottsunda Centrum är att tillsammans med lokala aktörer bidra till positiv samhällsutveckling i hela området.”

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande: 

”För mig har det aldrig varit självklart att sälja Gottsunda centrum. Men vi har nu hittat en köpare som är beredd att ta ansvar för Gottsundas utveckling på ett sätt som både är trovärdigt och ligger i linje med våra högt ställda krav. Arbetet med att göra Gottsunda till hjärtat i södra Uppsala kan nu fortsätta med full kraft. Tillsammans med Hemmaplan ska vi fortsätta investera i Gottsunda.”

Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun: 

”Det känns tryggt att fortsätta utveckla Gottsunda centrum i linje med handlingsplanen och planprogrammet för Gottsunda ihop med en kompetent och långsiktig fastighetsägare. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet.”

För mer information:

Cecilia Safaee, vd Hemmaplan
t:
+46 72 727 25 80
e:
cecilia.safaee@hemmaplan.com

Om Hemmaplan

Fastighets AB Hemmaplan är en långsiktig fastighetsägare med ambitionen att skapa samhällsutvecklande fastigheter. Hemmaplan utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och mötesplatser i stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar. Ambitionen är att driva positiv samhällsutveckling, med och för människor som bor och är verksamma i området, med målsättning att alla ska kunna växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma. Hemmaplan ägs av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate. Läs mer på www.dinhemmaplan.se.

Om Brunswick Real Estate

Brunswick Real Estate är en ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Brunswick bygger oberoende investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier i nära samarbete med nordiska och internationella investerare och lokala partners. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

Om Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter har funnits i Uppsala sedan 2018 och äger fastigheterna Centralhuset, Muninhuset, Munin NXT och Cykelfabriken.

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder, Service och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier. 

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer