Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter tertialrapport per 2022-04-30

2022-06-20

Bonnier Fastigheter AB publicerar idag sin tertialrapport per 2022-04-30. 

- Inledning av 2022 har varit positiv för oss trots en omvärld som präglas av oro. Vi har lyckats konsolidera vår position genom ett strategiskt förvärv och en framgångsrik uthyrningsverksamhet. Hittills har vi inte haft anledning att revidera vår strategi, men vi följer händelseutvecklingen noggrant, uppger Tomas Hermansson, Vd för Bonnier Fastigheter. 

Tertialrapporten finns att läsa på Bonnier Fastigheters hemsida

Bilaga: Bonnier Fastigheter Delårsrapport januari - april 2022 

För mer information: 

Tomas Hermansson, Vd Bonnier Fastigheter, 070-553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se 

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder, Service och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.