Bonnier fastigheter

Affärsområden

Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.

Kommersiella Fastigheter

En aktiv förvaltning kräver även en ständig utveckling av fastigheterna för att kunna möta de krav som hyresgästernas verksamheter ställer. Kompetens att kunna avgöra åt vilket håll samhället, staden och fastighetsbranschen utvecklas är en viktig del av vår verksamhet. Vi kartlägger därför ständigt hur staden utvecklas och följer även våra kunders behov och önskemål. Baserat på den kunskapen initierar vi och utvecklar nya fastighetsprojekt i prioriterade lägen.

Fastighetsbeståndet, som koncentrerats till Stockholmsregionen, är fördelat på förvaltningsområde Sveavägen, Torsgatan, Hornstull, Kungens Kurva och Uppsala. Bonnier Fastigheter ska verka på prioriterade delmarknader och ständigt prova möjligheten att etablera nya förvaltningsområden. I varje förvaltningsområde finns ett driftskontor med fast personal. Inom de prioriterade områdena ska Bonnier Fastigheter äga fastigheter med bästa läge utifrån de verksamheter som ska bedrivas i dem. Utgångspunkten är att de valda förvaltningsområdena ska skapa en god balans mellan avkastning och risk. Målet är att genom aktiv förvaltning långsiktigt öka fastigheternas värde.

För mer information kontakta Thomas Tranberg.

Service 

För oss som fastighetsägare är det viktigt att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter, och inte behöva lägga tid på fastighets- och lokalfrågor. Därför erbjuder vi inte bara lokaler som passar verksamheten, utan även professionell service när våra hyresgäster väl är på plats. Bonnier Service står till tjänst både i frågor som bevakning och säkerhet, vaktmästeri eller alla de saker som "bara ska fungera". Vi är även en trygg partner i de fall när lokalerna på något sätt behöver förnyas. 

Vi kan våra fastigheter, vi känner vår fastighetspersonal och vi har goda kontakter med ett nätverk leverantörer. Vi känner omtanke och engagemang, inte bara i fastigheterna utan också för människorna som vistas i dem.

För mer information kontakta Katrin Andreasson

Bostäder

Bonnier Fastigheter är stadsutvecklare, och i ansvaret för stadens utveckling är bostäder en viktig del. Med ett större grepp som samhällsbyggare och utökade under 2019 Bonnier Fastigheter med hyresbostäder som nytt affärsområde. 

Bonnier Fastigheter har lång erfarenhet som fastighetsägare och förvaltare av kommersiella fastigheter. Då utveckling och förvaltning av bostäder är ett nytt verksamhetsområde beslutades att utveckla det i samarbete med en erfaren och långsiktig bostadsutvecklare. I juli 2019 tecknade Bonnier Fastigheter och ByggVesta ett samarbetsavtal om att tillsammans bilda ett samägt bolag som skall äga och förvalta hyresrätter i tillväxtorter i Sverige. Basen för samarbetet utgörs av nio projekt på tillsammans cirka 1600 lägenheter som ingår i ByggVestas markportfölj i Stockholmsregionen.

För mer information kontakta Camilo Bossi

Invest 

Bonnier Fastigheter Invest är det affärsområde genom vilket vi gör indirekta investeringar i fastighetsbolag. Ett komplement till övriga kärnverksamheter för att öka riskspridning och avkastning på eget kapital. 

Hemmaplan är ett samägt bolag mellan Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate. Hemmaplan investerar i och utvecklar centrumfastigheter tillsammans med kringliggande fastigheter, såsom bostäder och samhällsfastigheter, i storstadsområden. Sommaren 2021 genomfördes det första förvärvet, Rosengård Centrum i Malmö. 

Eastnine äger och förvaltar kontorsfastigheter i Estland och Litauen. Bonnier Fastigheter Invest ca 14,4% av aktierna i Eastnine AB. 

För mer information kontakta Tomas Hermansson 

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer