Bonnier fastigheter

EPRA

Sedan år 2021 rapporterar Bonnier Fastigheter i enlighet med EPRAs rekommendationer för hållbarhetsredovisning.

EPRA (European Public Real Estate Association) är en intresseorganisation som arbetar för att utveckla och öka transparensen bland europeiska fastighetsbolag.

Genom att utgå ifrån EPRAs rekommendationer vill Bonnier Fastigheter öka transparensen mot våra intressenter och bidra till ökad jämförelsebarhet i branschen. EPRA är även ett verktyg för att utveckla hållbarhetsarbetet genom att utvärdera relevanta nyckeltal.

Läs mer i vår Årsredovisning 2021:  

Bonnier Fastigheter Årsredovisning 2021 (pdf)

Vi arbetar för en hållbar utveckling