Bonnier fastigheter

Finansiellt resultat 2017

Bonnier Fastigheter-gruppens helårsvinst efter värdeförändring uppgick till 1.589,4 mkr (1.229,8 mkr). I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar om 1.330,8 mkr (983,4 mkr).

Resultat före värdeförändring och skatt uppgick till 258,6 mkr (246,4 mkr). Intäkterna ökade till 523,0 mkr (497,2 mkr) motsvarande en ökning om 5,2%. Driftnettot steg med 5,4% till 366,9 mkr (348 mkr) med en överskottsgrad om 70%.  

Fastigheternas marknadsvärde uppgick vid utgången av år 2017 till 10.090 mkr (8.611 mkr föregående år för jämförbart bestånd). Med investeringar i befintligt fastighetsbestånd om 148,2 mkr ger detta en orealiserad värdeförändring om 1.330,8 mkr (983,4 mkr) för räkenskapsåret.

Nettoinvesteringarna uppgick till -41,8 mkr (-221,0 mkr) varav -172,4 mkr (-234,1 mkr) avsåg fastighetsinvesteringar samt 130,6 mkr (13,1 mkr) avyttring av fastigheten HB Stämpen 1, belägen i Häggvik.
 
De räntebärande skulderna uppgick till 2.138 mkr (2.200 mkr) och finansierades till en genomsnittlig ränta om 2,90% (3,02%) (ränta samt swapränta). Belåningsgraden uppgick vid årets utgång till 21% (25%).
Det egna kapitalet ökade till 7.365 mkr (5.933 mkr) och soliditeten steg till 71% (66%).

Totalavkastning IPD Benchmark för år 2017 är beräknad till 19,3% (17,3%).

Nyckeltal

Nyckeltal

Resultat-och balansräkning, kassaflöde

Bonnier Fastigheter resultat- och balansräkning, kassaflöde

Verksamhetsberättelse 2017

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2017

Att ständigt utmana sig själv.

Verksamhetsberättelse 2016

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2016

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Verksamhetsberättelse 2015

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2015

Långsiktig förvaltning.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer