Bonnier fastigheter

Tertial 2 2019

Bonnier Fastigheters rörelseresultat före värdeförändring uppgick per andra tertialet 2019 till 275 mkr (195 mkr).

Intäkterna ökade till 470 mkr (368 mkr) och driftnettot till 355 mkr (270 mkr) med en överskottsgrad om 74% (72%).

För jämförbart bestånd (exklusive tillkommande hyror och driftkostnader från de tre fastigheter i Uppsala som förvärvat under år 2018) uppgick intäkterna per andra tertialet till 405 mkr (357 mkr) med ett driftnetto om 306 mkr (261 mkr). Sålunda en ökning i intäkter om 48 mkr och i driftnetto om 45 mkr för jämförbart bestånd vs föregående år. Överskottsgraden uppgick till 76% (73%).

Investering i befintliga fastigheter/bolag (capex) uppgick per tertial 2 till 110 mkr (165 mkr). Nettoinvesteringar förvärv/avyttring uppgick till 30 mkr (-1.553 mkr) och avsåg avyttring av Trosa Hökö 1:1 (föregående år förvärv av tre fastigheter i Uppsala).

De räntebärande skulderna uppgick vid utgången av tertialet till 3.448 mkr (3.688 mkr). Belåningsgraden uppgick till 27% (31%). Det egna kapitalet uppgick till 8.475 mkr (7.508 mkr) med en soliditet om 66% (62%).

Nyckeltal
Nyckeltal

 

Resultat-och balansräkning, kassaflöde

Bonnier Fastigheter resultat- och balansräkning, kassaflöde

Verksamhetsberättelse 2019

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2019

Dedikerade medarbetare skapar nöjda kunder och hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2018

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2018

En hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2017

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2017

Att ständigt utmana sig själv.

Verksamhetsberättelse 2016

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2016

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Verksamhetsberättelse 2015

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2015

Långsiktig förvaltning.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer