Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter förstärker organisationen inom Kommersiella Fastigheter

2022-09-05

För att ytterligare effektivisera vår organisation i syfte att nå våra högt uppsatta tillväxtmål förstärker Bonnier Fastigheter nu organisationen inom affärsområdet Kommersiella fastigheter.

Vårt idag största affärsområde, Kommersiella fastigheter, fortsätter växa och vi genomför med anledning av det en justering av organisationen. Affärsområdet kommer fortsatt att ledas av vVD Thomas Tranberg. Rikard Bäckman som tidigare ansvarat för förvaltningen kommer att få ett större ansvar för vår affärsutveckling och tillträder i och med detta den nyinrättade rollen som Affärsutvecklingschef. Affärsområdet består framöver, utöver Affärsutveckling och Uthyrning, av fyra tydliga Marknadsområden, Stockholm 1 med Rikard Bäckman som tf marknadsområdeschef, Stockholm 2 med Nicklas Jonsson som ny marknadsområdeschef, Uppsala med Lars Skoglund som marknadsområdeschef och för vår Fastighetsutveckling blir Lars Johansson ny marknadsområdeschef. Både Nicklas Jonsson och Lars Johansson har arbetat på Bonnier Fastigheter under lång tid som förvaltare respektive projektchef. I samband med omorganisationen utses även projektledarna Johan Lasell och Robin Nygren till nya projektchefer.

Vi tror att dessa förändringar kommer bidra till både ökad affärsnytta och kundnöjdhet när vi nu går in med större kraft bland annat i Värtahamnen. 

För mer information: 

Tomas Hermansson, Vd Bonnier Fastigheter, 070-553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se 

Thomas Tranberg, vice Vd Bonnier Fastigheter, 070- 545 75 43, thomas.tranberg@bonnierfastigheter.se 

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder, Service och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier. 

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer