Bonnier fastigheter

VD har ordet - ur Verksamhetsberättelse 2017

2017 blev ännu ett framgångsrikt år med starkt resultat och fortsatt positiv marknadsutveckling. Under året har vi avslutat och påbörjat flera utvecklingsprojekt och tagit viktiga steg i vårt hållbarhetsarbete. Med långsiktiga ägare, engagerade medarbetare och en mycket stark balansräkning står vi väl rustade inför framtiden.

Den 1 augusti 2007 tillträdde jag som VD för bolaget med ett tydligt uppdrag att växa och utveckla men även förvalta en stolt tradition och historia. När jag nu ser tillbaka på vad vi åstadkommit under dessa första tio år så är det med stolthet över det hårda arbete som alla engagerade medarbetare lagt ner och de resultat som uppnåtts. Under året har vi nått flera milstolpar såsom ett sammanlagt marknadsvärde på över 10 miljarder, intäkter på över 500 miljoner och ett rörelseresultat före värdeförändring som överstiger 250 miljoner. Vi har i dag en mycket sund verksamhet med god tillväxtpotential och jag ser med tillförsikt fram emot de nya utmaningar som väntar oss i vår fortsatta tillväxt. För även om vi nått långt i vår utveckling så är vi inte nöjda utan vi kommer att fortsätta att utmana oss själva för att prestera ännu bättre och för att ständigt nå nya tuffare målsättningar.

"Under året har vi nått flera viktiga milstolpar."

2017 var på många sätt ett omtumlande år med ny president i USA, kris i Brasilien, oron kring Nordkorea och tecken på lägre tillväxt här hemma. Hur kommer förutsättningarna för fastigheter att påverkas och vilka effekter får skatteförslagen och oron på borättsmarknaden? Trots den tilltagande oron i omvärlden så fortsatte den svenska fastighetsmarknaden även under 2017 att utvecklas starkt. Fastighetssektorn har även under 2017 gynnats av låga räntekostnader som i kombination med kraftigt stigande hyresnivåer, historiskt låga vakanser och direktavkastningskrav medfört fortsatta värdeökningar. Kontorsmarknaden i Stockholm har brist på lokaler i centrala lägen. Andelen nyproduktion är låg samtidigt som uthyrningsgraden är hög vilket talar för en fortsatt hög efterfrågan under de närmsta åren. Samtidigt ökar ständigt kraven från våra hyresgäster vilket ställer krav på en hög anpassningsförmåga och att vi måste kunna erbjuda kunderna flexibilitet, utan att göra avkall på långsiktighet och lönsamhet. En viktig framgångsfaktor är vår förmåga att erbjuda flexibla kontorslokaler i attraktiva lägen och service som kan anpassas efter kundens behov. Vi ser en ökande efterfrågan på tilläggstjänster och Bonnier Service har under året fortsatt sin positiva utveckling med god tillväxt och lönsamhet. 

För 2017 redovisar vi ett resultat om 258 Mkr före värdeförändringar och skatt respektive 1 589 Mkr efter värdeförändringar. Ökade hyresnivåer och färdigställda projekt har haft en positiv effekt på hyresintäkterna som ökade med drygt 5 % under året samtidigt som överskottsgraden fortsatte att stiga till 70 %. En starkt bidragande orsak är även detta år de framgångsrika omförhandlingar som genomförts med både höjda hyror och bibehållna goda kundrelationer. Under året avyttrades handelsfastigheten Häggvik Entré och totalt 172 Mkr investerades i fastighetsutvecklingsprojekt. Vi avslutade etapp två i Orangeriet och hyresgästanpassningen för Bonnier Magazines & Brands i Bonnierhuset samt påbörjade ombyggnaden av Magasinet på Sveavägen samt en större hyresgästanpassning i Vanda 3. I Värtahamnen fortsätter arbetet med detaljplanerna för de tre kvarter på totalt 71 000 kvm som vi utvecklar. Projekterings- och uthyrningsarbete pågår parallellt och vi räknar med att under 2018 kunna presentera de första hyresgästerna. 

De närmsta åren har vi fokus på fortsatt tillväxt, både genom utveckling av befintliga och nya fastigheter men också genom förvärv. I den dagliga verksamheten så är vårt fokus en aktiv fastighetsförvaltning med närhet till kunden och hög service och kvalitet i allt vi gör. Hållbarhet och miljöpåverkan är en viktig del av vår vardag och vi kommer även under 2018 att fortsätta arbetet med att miljöcertifiera vårt befintliga bestånd, skriva fler gröna hyresavtal och i samverkan med våra hyresgäster minimera vår miljöpåverkan. 

Tack vare ett hårt arbete och engagerade medarbetare så blev även 2017 ett mycket framgångsrikt år för Bonnier fastigheter. Nu ser jag fram emot ett spännande 2018 med nya projekt, förvärv och förhandlingar då vi ska fortsätta utmana oss för att uppnå nya milstolpar. Trevlig läsning! 

Tomas Hermansson, VD

Verksamhetsberättelse 2017

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2017

Att ständigt utmana sig själv.

Verksamhetsberättelse 2016

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2016

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Verksamhetsberättelse 2015

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2015

Långsiktig förvaltning.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer