Bonnier fastigheter

VD har ordet

ur Verksamhetsberättelsen från 2021

För mig blev 2021 ett ovanligt tyst år. På kontoret var varje dag nästan lika stilla som en söndag. Att samtidigt veta att Bonnier Fastigheter fortsatte att rulla på för fullt, via digitala möten och hemarbete var en märklig upplevelse. Trots nya förutsättningar fortsatte vi att växa, med nya kollegor, fastigheter och kunder. Vi startade nya initiativ, med Hemmaplan och Bonnier Fastigheter Invest. Vi noterade vår första gröna obligation på Nasdaq. Vi tog oss ytterligare en bit framåt i Bonnier Fastigheters strategiska tillväxtplan, 25/25. När vi nu summerar året och konstaterar att vi gjorde ett resultat på totalt 1 334 mkr, vill jag dessutom passa på att tacka alla kompetenta och engagerade medarbetare. Utan er målmedvetenhet och uthållighet hade vi aldrig kunnat göra allt det vi gjorde. 2022 hoppas jag att vi ska få träffas mycket mer, och göra ännu mer. 

Tomas Hermansson, vd

Verksamhetsberättelse 2021

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2021

Ett tyst år på kontoret men fullt tryck i affärerna.

Verksamhetsberättelse 2020

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2020

Ett annorlunda år med starkt resultat.

Verksamhetsberättelse 2019

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2019

Dedikerade medarbetare skapar nöjda kunder och hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2018

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2018

En hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2017

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2017

Att ständigt utmana sig själv.

Verksamhetsberättelse 2016

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2016

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Verksamhetsberättelse 2015

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2015

Långsiktig förvaltning.