Bonnier fastigheter

VD har ordet - ur Verksamhetsberättelse 2018

Inför 2018 var huvudfokus fortsatt lönsam tillväxt genom förvärv samt utveckling av nya och befintliga fastigheter. När vi nu summerar året så kan vi konstatera att vi lyckats väl med att realisera våra planer och att vi återigen levererat ett mycket bra resultat till våra ägare.

Vi tog under året ännu ett stort steg genom vår etablering i Uppsala där vi förvärvade fastigheter för 1,6 Mdkr. Samtidigt fortsatte vi att utveckla våra befintliga fastigheter och projektmöjligheter samt den viktiga service- verksamheten. Vår verksamhet baseras på ett stort kundfokus med människan i centrum. Genom lyhördhet och en ständig dialog skapar vi mervärde och utrymme för tillväxt för våra kunder. Vår ambition är att leverera service som överträffar kundernas förväntningar och därigenom bygga långsiktiga relationer.

Ett kvitto på att vi är på rätt väg i vår strävan att vara ett premium brand är resultatet i den årliga mätningen av Nöjd Kund Index där vi når ett sammanvägt index om 79 på en skala om 100 och överträffar branschindex med 6 enheter.

Vår strategi är att långsiktigt äga och ständigt utveckla fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt i Stockholms- regionen. För att lyckas med detta så måste vi lyfta blicken från våra egna fastigheter och ställa oss frågan hur vi som en innovativ, långsiktig och hållbar aktör på bästa sätt utvecklar staden och attraktiviteten i de områden där vi är aktiva. Alla områden har sina specifika utmaningar och förutsättningar som varierar över tid. För att vara långsiktigt framgångsrika krävs att vi lyckas skapa rätt förutsättningar för en levande stadsmiljö i och omkring våra fastigheter. Arkitektur och gestaltning är viktigt men det är människorna och de levande miljöerna som skapar framgångsrika stadsutvecklingsprojekt.

Hållbarhetsfrågan blir allt viktigare i alla delar av vår verksamhet. Hållbarhetsarbete har länge varit en naturlig del av verksamheten men under året har vi tagit ytterligare ett steg och skapat det nya ansvarsområdet Hållbar utveckling i syfte att skapa ytterligare fokus på ansvarsfulla affärer ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv.

Tack vare engagerade arbetsinsatser från alla medarbetare kan vi känna oss nöjda när vi nu lägger 2018 bakom oss och konstaterar att vi skapat aktieägarvärde. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen inklusive förvärv ökade med nästan 30% under året med ett fortsatt lågt risktagande (belåningsgrad 28%) och en breddad finansieringsbas.

Inför 2019 ligger vårt fokus på fortsatt tillväxt fast och jag ser goda möjligheter för värdeskapande investeringar och hyresom- förhandlingar. Som långsiktig och ansvarsfull fastighetsägare utvecklar vi levande stads- miljöer och arbetsplatser och vi integrerar miljö och hållbarhet i allt vi gör. Omvärlden och förutsättningar förändras snabbt med digitalisering, delningsekonomi och nya värderingar som leder till nya verksamheter, arbetssätt och affärsmodeller. För att då kunna skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt krävs en stabil grund och ett starkt fokus. Något som passar oss mycket väl.

Vår långsiktiga strategi med fokus på hållbar tillväxt ligger fast och jag ser fram emot ytterligare ett spännande och framgångsrikt år.

Tack för i år och trevlig läsning! 

Tomas Hermansson, VD

Verksamhetsberättelse 2018

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2018

En hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2017

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2017

Att ständigt utmana sig själv.

Verksamhetsberättelse 2016

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2016

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Verksamhetsberättelse 2015

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2015

Långsiktig förvaltning.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer