Bonnier fastigheter

VD har ordet - ur Verksamhetsberättelse 2019

Vi har lagt ytterligare ett lyckosamt år bakom oss. Trots en orolig omvärld har vi haft ett spännande och händelserikt 2019 då vi kommit ännu en bit närmare att realisera vår strategiska tillväxtplan, samtidigt som vi fortsätter leverera ett mycket bra resultat.

Under året har vi återigen levererat ett mycket bra resultat till våra ägare och lyckats uppnå många av de utmanande mål vi satte upp i affärsplanen. Marknaden har varit gynnsam, men utan dedikerade och engagerade medarbetare hade bolaget inte kunnat uppnå detta fina resultat. Det är ett fantastiskt jobb, där alla har bidragit inom respektive del av verksamheten.

Det finns många stora händelser som kan lyftas fram. Men kanske ännu viktigare är alla de ”små” insatser som vi tillsammans har genomfört i det dagliga arbetet. De som sammantaget leder till att vi lyckas vara ett premium brand. Vi lyckades glädjande nog förbättra vårt redan fina resultat i Fastighetsbarometern Kontor och nådde ett index på 80 (79) på en skala om 100. Ett resultat som överträffar branschindex med 5 enheter och som placerar oss på andra plats bland storbolagen, och på tredje plats totalt.

Även i år har vi lyckats med ambitionen att leverera en hållbar lönsam tillväxt till våra ägare. Vårt resultat för 2019 blev 415 Mkr före värdeförändringar och 1 242 Mkr efter värdeförändringar. Intäkterna ökade med 20% under året till 712 Mkr, samtidigt som överskottsgraden fortsatte att stiga till 73%.

Hållbarhet kan definieras på många olika sätt, och den blir allt viktigare. Vi har länge arbetat för att minska vår miljöpåverkan. Som en mycket långsiktig fastighetsägare arbetar vi aktivt inte bara med de nya fastigheter vi utvecklar och bygger, utan även med de fastigheter vi ägt länge. Vi går nu in i ett nytt decennium, då samhället på allvar måste ställas om för att bli mer hållbart. Som samhällsbyggare har vi då ett stort ansvar för att bygga hållbara städer med attraktiva miljöer och fastigheter där människor känner sig trygga och trivs.

Under året har vi vidareutvecklat vår hållbarhetsstrategi och utsett en hållbarhetschef, med uppdrag att driva och utveckla hållbarhetsarbetet på Bonnier Fastigheter. Genom en central funktion kan vi kraftsamla och förtydliga våra insatser, samtidigt som vi blir ännu bättre på att hitta nya affärsmöjligheter.

Vårt uppdrag från ägarna är att fatta rätt beslut på fem, tio och kanske hundra års sikt. Att i dagens tuffa fastighetsmarknad hitta möjligheter till förvärv eller utveckling är en riktig utmaning i det korta perspektivet. Men vi har lyckligtvis ägare som betonar att det viktigaste är att vi fattar de långsiktigt kloka besluten. Det borgar för att vi får tid att hitta rätt affärsmöjligheter, som tillåter oss att fortsätta växa framgångsrikt. Det är en ynnest att som vd få arbeta under sådana förutsättningar. När jag blickar framåt så ser jag en rad osäkerhetsfaktorer som i olika utsträckning kan komma att påverka fastighetbranschen och därmed Bonnier Fastigheter. Med vår kompetenta organisation och starka balansräkning står vi dock väl rustade. 

Avslutningsvis vill jag tacka för alla fina insatser och ser mycket fram emot att få fortsätta utveckla bolaget enligt vår långsiktiga strategi med fokus på hållbar tillväxt under det nya decenniet!

Tack för i år och trevlig läsning!

Tomas Hermansson, VD

Verksamhetsberättelse 2019

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2019

Dedikerade medarbetare skapar nöjda kunder och hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2018

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2018

En hållbar tillväxt.

Verksamhetsberättelse 2017

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2017

Att ständigt utmana sig själv.

Verksamhetsberättelse 2016

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2016

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Verksamhetsberättelse 2015

Läs vår Verksamhetsberättelse från 2015

Långsiktig förvaltning.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer