Bonnier fastigheter

Vår ledningsgrupp

Ledning

Tomas Hermansson

VD

Ledning

Thomas Tranberg

Vice Vd och Affärsområdeschef Kommersiella Fastigheter

Ledning

Mario Pagliaro

CFO

Ledning

Anneli Albäck

Ekonomichef

Ledning

Sara Björnberg

Chef Hållbar utveckling

Ledning

Björn Boestad

Transaktionsansvarig

Ledning

Karolina Solberg

Marknad och Kommunikationsansvarig

Ledning

Rikard Bäckman

Affärsutvecklingschef

Ledning

Sara Olsson

Uthyrningsansvarig

Ledning

Ki Hummelgren

HR-Chef

Ledning

Camilo Bossi

Affärsområdeschef Bostad

Ledning

Katrin Andreasson

Affärsområdeschef Service