Bonnier fastigheter

Hållbar utveckling

Att minska klimatpåverkan är den viktigaste framtidsfrågan. I dag står fastigheter för runt 40 procent av samhällets totala energianvändning. Vi har bestämt att Bonnier Fastigheter ska växa genom lönsam hållbar tillväxt. För att leva upp till det har vårt hållbarhetsarbete fått ett eget ansvarsområde, Hållbar utveckling.

Därmed blir det lättare att redan på ritbordet integrera hållbarhetsperspektivet i alla led. Både när vi miljöcertifierar vårt fastighetsbestånd, utvecklar gröna hyresavtal och provar nya energieffektiva lösningar. Den fastighet som inte klarar en miljöklassning utan stora investeringar passar inte in i vårt bestånd. I dag är 57 procent av våra hus miljöcertifierade, inom fem år ska alla vara det.

En miljöcertifiering är en objektiv bedömning av hur hållbar en fastighet är. Bland annat mäts fastighetens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Materialval, plantering av grönska samt på vilket sätt fastigheten gör det enklare för hyresgästerna att välja andra transportsätt än bil är andra områden som bedöms.

Miljöarbete genom samarbete

För oss är det självklart att samarbeta med våra hyresgäster. Tillsammans kan vi minimera våra gemensamma avtryck på miljön. Det gör vi bland annat genom

  • gröna hyresavtal där vi tillsammans bara köper el från förnyelsebara energikällor
  • varsamma renoveringar
  • laddningsmöjligheter i garage och cykelparkeringar
  • inner- och yttergårdar med gröna växter för bättre luftkvalitet
  • trygg och säker miljö runt våra fastigheter

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer