Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter planerar emittera gröna obligationer

2021-04-26

Bonnier Fastigheter överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i SEK och har utsett Nordea och SEB till ”joint bookrunners”.

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) ("Bonnier Fastigheter") har givit Nordea och SEB i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare med start 28 april 2021 för att undersöka möjligheten att emittera ett grönt, noterat seniort icke-säkerställt obligationslån i SEK med rörlig ränta. En marknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Bonnier Fastigheter är sedan 2018 aktiva på kapitalmarknaden genom ett företagscertifikat-program med en låneram på 3 miljarder kronor.

“Att emittera ett grönt obligationslån skulle diversifiera vår låneportfölj ytterligare både vad gäller löptid och investerare, men vore framför allt en spännande utveckling mot att jobba med hållbarhet i finansieringsverksamheten.”, säger Tomas Winqvist, vd Bonnier Fastigheter Finans och Group Treasurer Bonnier Group.

Det gröna ramverket har utformats i linje med Green Bond Principles 2018 framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO Shades of Green. Ramverket har graderats "Medium Green" medan bolagets styrning och transparens har graderats ”Good”. SEB har agerat rådgivare avseende upprättandet av det gröna ramverket. 

Bonnier Fastigheter erhöll i oktober 2020 en kreditrating ifrån Nordic Credit Rating, med det långsiktiga kreditbetyget BBB.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det grönaramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av bland annat gröna fastigheter, investeringar i energieffektiviseringar, investeringar i förnyelsebar energi samt eldrivna transportlösningar.

För mer information:

Tomas Winqvist, vd AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) och Group Treasurer Bonnier Group 08-736 40 41, tomas.winqvist@bonnier.se

Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter
070-553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder och Service. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer