Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate bildar det samägda bolaget Hemmaplan

2021-07-05

Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate bildar det samägda bolaget Hemmaplan. Hemmaplan ska investera i och utveckla centrumfastigheter tillsammans med kringliggande fastigheter, såsom bostäder och samhällsfastigheter, i storstadsområden. Det första förvärvet är Rosengård Centrum i Malmö.

Hemmaplan ska investera i och utveckla centrumfastigheter tillsammans med kringliggande fastigheter, såsom bostäder och samhällsfastigheter, i storstadsområden. Strategin fokuserar på att bedriva en aktiv, långsiktig och lokalt förankrad fastighetsförvaltning. Ambitionen är att bli Sveriges ledande fastighetsägare som skapar meningsfull och mätbar förbättring för hyresgäster och besökare.

Bolagets första förvärv är ett joint venture med Fastighets AB Trianon, där Hemmaplan förvärvar 50% av Rosengård Centrum i Malmö. Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 560 miljoner kronor.

”Bonnier Fastigheter har en lång historia som utvecklare och förvaltare av hållbara fastigheter. Hemmaplan är ett viktigt komplement till Bonnier Fastigheters nuvarande verksamhet, och med investeringen i Rosengård Centrum inleds en spännande utveckling. Vi vill som samhällsutvecklare skapa rum för ett demokratiskt, tryggt och öppet samhälle genom att planera, utveckla och förvalta attraktiva miljöer för människor att verka och leva i”, säger Tomas Hermansson, vd i Bonnier Fastigheter.

Ulf Jonsson, tidigare Vd och grundare av byggentreprenören Zengun AB, blir styrelseordförande för Hemmaplan. Brunswick Real Estate har det operativa ansvaret för Hemmaplan och äger en minoritetsandel i bolaget. Bonnier Fastigheter är majoritetsägare.


För mer information: 

Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter, 070-553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se


Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder och Service. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer