Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter förstärker organisationen med flera rekryteringar

2021-06-08

Bonnier Fastigheter kunde trots pandemin under 2020 leverera ett mycket bra resultat och fortsatt tillväxt. Aktiviteten har varit fortsatt hög inom alla delar av verksamheten. Nu förstärker man organisationen inom flera affärsområden.

Affärsområde Bostäder fortsätter att utvecklas till en viktig del av Bonnier Fastigheter. Peter Skott lämnar sin tjänst som chef för affärsområdet och ersätts från och med september av Johan Hamrelius som går in som tf affärsområdeschef. Hamrelius har lång erfarenhet från olika roller i branschen. Genom tidigare uppdrag för Bonnier Fastigheter Uppsala och för Bonnier Group är han väl insatt i koncernen och verksamheten.

Inom Kommersiella Fastigheter förstärks teamet med rekryteringar av två nya Projektledare samt en Fastighetsförvaltare. Projektledarna Agnes Lindblom, tidigare projekteringsledare på JM, och Madeleine Sjödahl, tidigare projektledare på Sweco, kommer att ingå i avdelningen för Fastighetsutveckling och påbörja sina anställningar i början av september. Fastighetsförvaltaren Mikael Zetterström började i maj som ansvarig för fastigheterna på Sveavägen. Zetterström kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef på Fastighetsägarna.

Även Marknadsavdelningen utökar med Erica Lindholm som Marknadsassistent. Lindholm tillträder i augusti.


- Bonnier Fastigheter har en ambitiös tillväxtplan och det är med våra engagerade och ansvarstagande medarbetare som vi tillsammans ska ta oss dit, säger Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter.

   För mer information kontakta: 

   Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter, 070-553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se


   Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder och Service. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.

   Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer