Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter byggstartar Munin NXT i Uppsala

2020-11-24

Måndagen den 23 november togs ett symboliskt spadtag för Bonnier Fastigheters första nybyggnadsprojekt i Uppsala – Munin NXT. Projektet omfattar 3 600 kvm kontor i södra delen av city och väntas bli inflyttningsklart till sommaren 2022.

Vid spadtaget medverkade Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun, Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter och Anthony Norén, Veidekke Entreprenad – totalentreprenör för projektet.

Munin NXT

Bonnier Fastigheter fortsätter nu utvecklingen av kvarteret Munin i södra delen av city genom att bygga Munin NXT i ett av Uppsalas bästa kontorslägen. Med hållbarhet i fokus skapas 3 600 kvm kontor, utrustade med bästa tänkbara service och teknik, där lokaler från 290 kvm och uppåt kommer att erbjudas. Byggnaden utvecklas energieffektivt med material som minskar både det direkta och indirekta miljöavtrycket – hela byggnaden är designad för en hållbar livsstil och kommer att certifieras enligt BREEAM nivå Excellent.

Samtidigt får det befintliga Muninhuset, som förvärvades 2018, ett lyft med inbjudande gemensamma miljöer både inomhus och utomhus, en bemannad gemensam reception och inspirerande mötesplatser.

"I Munin NXT kommer vi erbjuda kontorsmarknaden i Uppsala moderna kontor med de bästa tänkbara lösningarna. Ambitionen är att minimera vårt klimatavtryck i projektet samtidigt som vi skapar förutsättningar för våra hyresgäster att anpassa sina ytor i huset beroende på hur deras egen verksamhet förändras.”, säger Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter.

Projektet beräknas vara klart för första inflyttning till sommaren 2022.

”Vi har stor brist på kontorsplatser i centrala Uppsala. När kontoren tas i bruk igen efter hemmajobbandet så behöver vi stå rustade. Fler arbetsplatser i bra lägen skapar fler jobb i Uppsala.”, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun.

Kontor för nya arbetssätt

Företag och medarbetare har på rekordkort tid anammat nya digitala verktyg och arbetssätt, samtidigt som behovet av att träffa andra människor för att få till kreativa processer kvarstår.

”Arbetssätt och hur man använder kontoret har förändrats och kräver nu större flexibilitet där kontorets betydelse blir ännu viktigare när det gäller att mötas, kompetensöverföra samt rekrytera nya talanger. Munin NXT är planerat för att möta dessa behov.”, säger Lars Skoglund Marknadsområdeschef, Bonnier Fastigheter.

Bonnier Fastigheter i Uppsala

Bonnier Fastigheter etablerade sig i Uppsala 2018 genom förvärvet av de välkända kontorsfastigheterna Stationsgallerian och Muninhuset. Under 2020 kompletterades fastighetsbeståndet med kvarteret Cykelfabriken. Total uthyrbara yta i Uppsala uppgår för närvarande till ca 60 000 kvm.

Bonnier Fastigheter, som är helägt av familjen Bonnier, bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Bolaget ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta fastigheter. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Service. För närvarande äger och förvaltar bolaget fastigheter med en total yta om ca 300 000 kvm, varav merparten är kommersiella fastigheter belägna i Stockholms innerstad och Uppsala.

För mer information:

Tomas Hermansson, vd
070-553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Thomas Tranberg, vice vd och affärsområdeschef Kommersiella Fastigheter
070- 545 75 43, thomas.tranberg@bonnierfastigheter.se

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer