Bonnier fastigheter

Hållbarhetsarbetet tar stora kliv framåt

Vår hållbarhetschef Sara Björnberg berättar att 2020 var minst lika intensivt som tidigare år, och att hållbarhetsarbetet i Bonnier Fastigheter tog flera stora kliv framåt. Pandemin innebar alltså ingen paus, däremot prioriterades delvis andra projekt än vad som initialt planerats.

Redan i början av året lade Sara den sista handen vid bolagets hållbarhetsstrategi, som därefter antogs och kunde börja implementeras fullt ut. Strategin tar sin utgångspunkt i den intressentdialog som genomfördes hösten 2019 och är direkt kopplad till de av bolaget prioriterade hållbarhetsmålen utifrån de 17 globala målen i FN:s agenda 2030.

Bonnier Fastigheter har under 2020 också beräknat bolagets utsläpp av växthusgaser med hjälp av Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), tagit fram ett grönt ramverk för finansiering samt låtit miljöcertifiera ytterligare fastigheter. Sammantaget en rad åtgärder alltså som minskar bolagets klimatpåverkan och främjar en hållbar tillväxt.

På sid 30 i vår verksamhetsberättelse 2020 kan du läsa hela intervjun med Sara Björnberg. 

Bonnier Fastigheters verksamhetsberättelse 2020 (PDF)

Ur Bonnier Fastigheters verksamhetsberättelse 2020

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer