Bonnier fastigheter

Hållbarhetsarbetet tar stora kliv framåt

Att tänka ur ett hållbart perspektiv är viktigt i allt vi gör, vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av verksamheten och genomsyrar samtliga processer från idé till uppföljning. Vi har som målsättning att alla våra fastigheter ska vara miljöcertifierade med goda betyg, vi arbetar aktivt med att optimera vår energianvändning och att minska vårt klimatavtryck. Där rätt förutsättningar finns kompletterar vi våra fastigheter med förnyelsebar närproducerad el.

I våra utvecklingsprojekt gör vi vårt yttersta för att underlätta för våra framtida kunder att välja det mest hållbara färdsättet till sin arbetsplats, till exempel genom att tillhandahålla cykelparkering/-service, duschar och omklädningsrum samt elladdstolpar. Vi tror på samverkan för att lyckas i hållbarhetsfrågan och har löpande en nära dialog med våra hyresgäster och leverantörer. Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig även utanför fastighetsgränserna som huvudpartner till Stocholm och Uppsala Stadsmission. 

För att ytterligare minska vårt klimatavtryck köper vi endast förnyelsebar elektricitet samt klimatallokerad fjärrvärme. Den värme som vi köper till fastigheten utgörs av biobränsle och eventuella indirekta utsläpp kompenseras. För att medvetengöra frågan än mer och fatta aktiva beslut kring exempelvis återbruk driver vi ett pilotprojekt kring klimatberäkning av hyresgästanpassningar, ett projekt vi ser framemot att genomföra tillsammans med våra blivande hyresgäster!