Bonnier fastigheter

Mer om Bulten 19

Bankomat
Bankomat finns i området.

Bredband
Stokab finns i fastigheten.

Byggnadsår
1966

Inpasseringssystem
Fastigheten är utrustad med kortläsare för inpassering. För beställning av passerkort, kontakta fastighetsteknikern.

Kyla
Samtilga lokaler är utrustade men kyld tilluft enligt fastighetens standard. Utökad kyleffekt kan vid behov erhållas. Information om kostnader m.m. kan erhållas av Fastighetsförvaltaren.

Leveranser
Fastighetens lastkaj nås från Borgargatan. Kajen är bemannad och har tre lastfickor.

Miljöarbete
En miljöinventering för fastigheten är gjord, och förbättringsarbete pågår kontinuerligt. Kontakta oss för mer information.

Ombyggnad
Vid ombyggnader i lokalen måste i vissa fall särskilt anvisande entreprenörer användas. Kontakta alltid Fastighetsförvaltaren för samråd då ombyggnad skall göras.

Parkering
Garage finns på Hornsbruksgatan hos Stockholms Parkering.

Fastighetstekniker Hans Elander
Felanmälan vardagar kl. 07-16
08-545 198 16

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer